Laina- ja talletuskoulu

Main Content

TALLETUKSET

Talletuspankit saavat ottaa talletuksia yleisöltä (henkilöasiakkailta, yrityksiltä ja yhteisöiltä). Talletuksilla on nykyisin 100 000 euron talletusuoja eli asiakkaan tallettamat rahat on turvattu 100 000 € asti. Talletuksia on erilaisia: käyttelytili, säästö– tai sijoitustili, yhdistelmätalletus, määräaikaistalletus ja ASP-tili. Nykyisin suomalaisten talletuspankkien lisäksi talletuksia tarjoavat joukko Internetin välityksellä toimivia ruotsalaisia, norjalaisia ja virolaisia pankkeja. Näiden talletusten osalta talletusuoja määräytyy Norjan, Ruotsin tai Viron talletusuojajärjestelmän kautta.

Käyttelytili (palkkatili) on talletustili, johon voi yhdistää erilaisia ominaisuuksia, kuten verkkopankin, E-laskun, Credit/Debit-kortin. Tilille siis tulee asiakkaan palkka, eläke tai muu säännöllinen tulo ja asiakas voi maksaa tililtä laskujaan joko verkkopankissa, maksupalveluna tai pankin konttorissa (ei suositeltava tapa - kallis). Asiakas voi nostaa rahaa tiliin liitetyllä kortilla pankkiautomaatista. Käyttelytilille maksetaan korkoa tyypillisesti 0,00-0,10 prosenttia pankista riippuen kuukauden alimmalle saldolle laskettuna ja korko on yleensä kiinteä tai pankin prime-korkoon sidottu. Käyttelytilillä ei kannata säilyttää ylimääräisiä rahavaroja, vaan ne kannattaa siirtää esimerkiksi säästö– tai määräaikaistilille.

Säästö– tai sijoitustili on talletustili, johon ei voi liittää muita ominaisuuksia, vaan tili on tarkoitettu ylimääräisten rahavarojen säilyttämiseen. Tilille maksetaan käyttelytiliä korkeampaa korkoa tyypillisesti 0,00-1,60 prosenttia ja korko lasketaan yleensä päivittäiselle tilisaldolle. Osassa pankeista maksettava korko vaihtelee talletusumman suuruudesta riippuen. Osassa säästötileistä rahaa voi nostaa tililtä veloituksetta rajoitetusti tyypilliset 2-12 kertaa vuodessa ja tämän jälkeisistä nostoista pankki perii nostopalkkion. Osassa pankeista säästötiliin ei liity rajoituksia. Yhdistelmätalletus on yhdistelmä säästö– tai sijoitustilistä ja esimerkiksi osakeindeksistä. Tällaisella tilillä asiakas voi saada paremman tuoton osakekurssien kehityksen kautta. Tili kuuluu talletussuojan piiriin. Määräaikaistalletus on talletustili, jossa talletus tehdään määräajaksi 1 kk, 3 kk, 6 kk, 12 kk, 13 kk, 24 kk tai 36 kk. Talletusta ei voi nostaa kesken talletusajan, eikä tiliin voi liittää muita ominaisuuksia. Talletustileissä tuotto vaihtelee talletussumman sekä talletusajan mukaan. 10 000 € talletukselle maksetaan tyypillisesti vuoden talletusajalla korkoa 0,00-2,60 prosenttia. Yleensä määräaikaistalletuksen tuotto on sama koko talletusajan.

Talletuksissa on lähdevero

Kaikki yllä mainitut talletukset kuuluvat lähdeverotuksen (30 prosenttia) piiriin. Ulkomaisten etäpankkien kohdalla asiakkaan kannatta tarkistaa talletuskoron verotuskäytäntö. Talletusten tuotto on ollut viime inflaatiota alhaisempi. Jos inflaatio on esimerkiksi 4,0 tai 6,0 prosenttia, niin lähdevero huomioon otettuna talletuksen tuotto pitää olla vähintään 5,7 tai 8,5 prosenttia, jotta rahan arvo säilyy.

ASP-tili ensiasunnon ostajalle

ASP-tili on erikoistalletustili, joka on tarkoitettu asuntosäästämiseen. ASP-sopimuksen voi tehdä 15 - 44 -vuotias, joka ei ole aiemmin omistanut 50 %:a tai enempää asunnosta. Omasäästöosuuden tulee olla 10 % asunnon hinnasta. Säästöosuuteen lasketaan myös talletukselle maksettu 1 %:n verovapaa korko ja lisäkorko, joka ASP-talletuksille on 2-4 %. Säästämisaikana on tehtävä 150 -3 000 euron talletus vähintään kahdeksana vuosineljänneksenä. Aikanaan nostettavalla ASP-lainalle maksetaan korkotukea 10 ensimmäiseltä lainavuodelta korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 % lainan jäljellä olevasta pääomasta. Säästäminen pankkitalletuksiin on mahdollista aloittaa ennen 18 –vuoden ikää (15 v).

Käyttelytilit, säästötilit ja määräaikaistilit

Käyttelytili: Korko: 0,00 - 0,10 % p.a. , korko maksetaan kuukauden alimmalle saldolle, Korkosidonnaisuus: Kiinteä, Palvelupaketti: 0,00—7,80 €/kk (sis. Credit/Debit—kortin, verkkopankin) Säästötili: Korko: 0,00 - 1,60 % p.a., korko maksetaan yleensä päiväsaldolle, osassa säästötilejä on nostorajoituksia, korkosidonnaisuus vaihtelee pankeittain. Määräaikaistalletus: Talletussumma: 10000€, Talletusaika: 12 kk, Korko: 0,00 - 2,60 % p.a.

TESTAA TIETOSI

Tästä pääset kaikkien aiheiden kysymyssivuille, joilla voit itse kerrata, mitä olet oppinut luettuasi ensin aihesivut.

Testaa tietosi