Laina- ja talletuskoulu

Main Content

SANASTO

Arvo-osuustili on arvo-osuusmuotoisten asiakirjojen säilyttämiseen tarvittava hallinnointitili.

ASP-tili on asuntosäästöpalkkiotili, joka on tarkoitettu asuntosäästämiseen.

Asuntolaina on pitkäaikainen velkasitoumus. Lainaa oman asunnon hankintaan.

Asunto-osake on asiakirja, joka oikeuttaa huoneiston hallintaan.

Annuiteetti tarkoittaa lainan lyhennystapaa, jossa lainan kuukausimaksu muuttuu koron muuttuessa.

Alijäämähyvitys on asuntolainan maksetuista koroista verotuksessa saatava korkovähennys/ verohyöty.

Avaus- tai perustamismaksu on osamaksurahoituksen alussa perittävä euromääräinen rahoituskulu.

Credit-kortti on luottokortti.

Credit/Debit-kortti on luotto– ja maksukortti.

Debentuuri on JVK-laina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeellelaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla.

Debit-kortti on maksukortti.

Etäpankki on Internet-pankki, jonka kautta yleensä ulkomaalainen pankki tai luottolaitos tarjoaa pankkipalveluita Suomessa.

Euribor-korko on markkinoilla päivittäin noteerattava korko (esim.1,3,6-12 kk), jota käytetään yleisesti lainojen viitekorkona.

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio ovat rahastoyhtiön asiakkaalta perimiä palkkiota.

Henkilötakaus on lainan lisävakuutena käytetty vakuusmuoto, jossa toinen henkilö takaa sovitun summan nimitakauksellaan.

Hyvitys/korko on JVK-lainalle maksettava korkotuotto.

Inflaatio on kuluttajahintojen muutos.

JVK-laina on joukkovelkakirjalaina.

Jälkimarkkina tarkoittaa sitä, että JVK-laina voidaan myydä kesken juoksuajan eli JVK-lainalla on jälkimarkkinat.

Järjestelypalkkio on pankin asuntolainan nostamisen yhteydessä laina-asiakkaalta perimä euromäärinen palkkio.

Kertaluotto on vakuudeton kulutusluotto, jolla asiakas saa kertaostoksen (esim. huonekalu) maksamiseen maksuaikaa (esim. 3 –12 kk).

Kiinteän tasaerälainan lainamaksu pysyy samana, mutta lainan laina-aika muuttuu, kun lainan korko muuttuu.

Kokonaiskorko tai lainakorko (viitekorko + marginaali) muodostuu viitekorosta ja pankin marginaalista.

Korkojakso määräytyy asuntolainan viitekoron mukaan. Esim. 12 kk euriboriin sidotun lainan korkojakso on yksi vuosi.

Korkokatto tarkoittaa prosentteina ilmaistua lukua, jota pienluoton todellinen vuosikorko ei saa ylittää.

Korkosijoitus on sijoitus, jossa tuotto muodostuu sijoitukselle maksettavasta korkotuotosta.

Korkosuojaus tarkoittaa asuntolainaan sovittavaa suojaa koron nousun varalle. Tyypillinen asuntolainan korkosuoja on 5-10 vuotta. Asiakas ja pankki sopivat katon asiakkaan maksamalle korolle (korkokatto) tai lainan minimi- ja maksimikoron (korkoputki).

Kulutusluotto on velkasitoumus, jolla pankki lainaa asiakkaalle rahaa esim. auton, kesämökin hankintaan tai kodin sisustamiseen.

Käyttelytili on palkkatili, johon voi liittää muita ominaisuuksia esim. Credit/Debit –kortin ja verkkopankin.

Käänteinen laina on asuntolaina, jossa velattomasta asunnosta vapautetaan rahaa esim. 50 % lainajärjestelyllä.

Lainakatto tarkoittaa, että asuntovelallisella täytyy olla 10 prosenttia (ensiasunnossa 5 prosenttia) asunnon hinnasta katettuna säästöillä tai muilla vakuuksilla. Lainakatto on nyt 90 prosenttia.

Lainavakuutus on vakuutustuote, jonka avulla voi korvata puuttuvaa omarahoitusosuutta asuntolainan vakuudeksi.

Liikkeellelaskiija on esim. pankki, joka hakee markkinoilta rahaa JVK-lainalla.

Lisävakuus on asuntolainan myöntämisen edellytykseksi tarvittava vakuus esim. talletus, lainavakuutus, henkilötakaus.

Luottoluokittajat ovat kansainvälisiä luokittajia, jotka arvioivat valtioiden lyhyen ja pitkän ajanjakson luotettavutta lainamarkkinoilla.

Luottotiedot tarkistetaan aina luottopäätöksen yhteydessä. Luottotiedoista ilmenee asiakkaan mahdolliset maksuhäiriöt.

Lyhennys tarkoittaa lainan takaisin-maksamista. Usein lainaa lyhennetään kuukausittain, mutta on myös esim. 3 ,6,12 kk lyhennysvälejä.

Lyhyen koron rahasto on rahasto, joka sijoittaa varat alle vuoden mittaisiin korkosijoituksiin.

Lähdevero on vero, joka peritään vuosittain korkotuotosta. Lähdevero on nyt 30 prosenttia.

Maksukyky tarkoittaa sitä, että laina-asiakkaan säännölliset tulot riittävät lainan maksamiseen niin, että muihin menoihin ja elämiseen jää riittävästi rahaa.

Marginaali on pankin laina-asiakkaalta viitekoron päälle perimä prosenttiosuus (esimerkiksi 1,00 %), jolla pankki kattaa omat kulut , luottoriskin, vakavaraisuuden.

Merkintäaika tarkoittaa ajanjaksoa, jonka aikana JVK-lainaan voi sijoittaa eli merkitä.

Merkintäpalkkio on JVK-lainan merkinnän yhteydessä sijoittajalta perittävä palkkio.

Merkintä- ja lunastuspalkkio ovat palkkioita, joita peritään rahasto-osuuksia ostettaessa ja myytäessä.

Määräaikaistalletus on määräajaksi esim. 1 kk, 3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk tehtävä talletus.

Nostopalkkio on pankin esim. luottokortin käteisen rahan automaattinostosta perimä palkkio.

Obligaatio on jvk-laina. Obligaation asema on sama kuin muilla liikkeellelaskijan vakuudettomilla sitoumuksilla, ellei lainalle ole asetettu vakuutta.

Omarahoitus on asuntolaina-asiakkaan oma säästöosuus, jolla katetaan osa asunnon kauppahinnasta.

Opintolaina on opiskelun rahoittamiseen tarkoitettu laina, jossa on valtiontakaus, Lainan myöntää pankki.

Osakerahasto on rahasto, joka sijoittaa varat osakkeisiin.

Osakesäästötili on tili, jonka sisällä voi ostaa ja myydä koti- ja ulkomaisia pörssilistattuja osakkeita.

Osamaksurahoitus tarkoittaa autokaupassa käytettävää rahoitusmuotoa, jossa asiakas maksaa käsiraha sekä velan maksuerissä ja auto toimii rahoituksen vakuutena.

Pankkitalletus tarkoittaa pankin käyttely-, säästö– tai määräaikaistilille talletettua rahaa, jolle pankki maksaa talletuskorkoa tilistä riippuen.

Panttikirja (kiinteistön panttikirja) on asuntolainan vakuudeksi annettava asiakirja kiinteistökaupassa (esim. omakotitalo).

Pika- tai pienlaina on lyhytaikainen luotto, joka maksetaan yleensä pois luottoajan esimerkiksi 3 - 12 kk lopussa.

PIN-koodi on nelinumeroinen luku, jolla asiakas varmennetaan korttimaksun tai syöttää pankkiautomaatilla rahaa tililtään nostaessaan.

Pitkä korko tarkoittaa esim. 3-10 vuoden mittaista asuntolainan viitekoroksi otettua kiinteää korkojaksoa, jonka aikana siis lainan korko ei muutu.

Pitkän koron rahasto on rahasto, joka sijoittaa varat yli vuoden mittaisiin korkosijoituksiin.

Prime-korko on hallinnolinen korko, joka muuttuu pankin yksipuolisella päätöksellä.

Rahasto-osuuksia ostetaan, kun sijoitetaan varoja rahastoon.

Rahastoyhtiö on sijoitusyhtiö, joka hallinnoi rahastoja.

Rahoituskorko on autokaupan rahoituksessa kiinteästä korosta käytettävä termi.

Stressitesti on ennen asuntolainan myöntämistä tehtävä testi, jossa esim. 5,5 % korolla selvitetään laina-asiakkaan maksukykyä.

Suoraveloitusmaksu tai laskutuspalkkio on lainan kuukausimaksun yhteydessä laina-asiakkaalta perittävä euromääräinen palkkio.

Säästötili on tarkoitettu tilisäästämiseen. Tiliin ei voi liittää muita ominaisuuksia.

Sivuliike on ulkomaisen pankin Suomeen rekisteröimä sivuliike, jonka nimissä pankkitoimintaa harjoitetaan Suomessa.

Talletussuoja tarkoittaa sitä, että asiakkaan pankissa olevat talletukset on turvattu 100 000 euroon asti.

Tasalyhenteisessä lainassa lyhennys on koko ajan sama ja korkosumma muuttuu lainan lyhentyessä ja koron muuttuessa.

Toimitusmaksu on pankin asuntolainan nostamisen yhteydessä laina-asiakkaalta perimä euromäärinen palkkio.

Todellinen vuosikorko tai -kokonaiskorko tarkoittaa lainan kaikkien kustannusten laskemista ja ilmoittamista todellisena vuosikorkona.

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot ovat vakiomuotoinen lainan keskeisten tietojen kuvaamiseen tarkoitettu lomake, jonka pankki on velvollinen esittämään laina-asiakkaalle.

Vakuudellinen tai vakuudeton: Pankit ja luottolaitokset voivat myöntää kulutusluottoja vakuuksia vastaan tai luottaen pelkästään asiakkaan maksukykyyn.

Valtion täytetakaus (15 %) toimii asuntolainan osavakuutena ja siitä peritään takauspalkkio.

Varainsiirtovero on vero, joka peritään ostetusta asunnosta. Veron maksaa yleensä ostaja.

Verkkopankki tarkoittaa pankkipalvelua, jossa asiakas voi Internetissä pankin sivujen kautta omilla tunnuksillaan maksaa laskuja jne.

Viitekorko on asuntolainan lainakoron osa (viitekorko + marg.), jonka tahdissa lainan korko muuttuu korkojaksottain.

Vuosimaksu on pankin luottokortista perimä euromääräinen maksu. Nykyisin useat luottokortit ovat vuosimaksuttomia.

Yhdistelmärahasto on rahasto, joka sijoittaa osan varoista korkosijoituksiin ja osan varoista osakkeisiin.

Yhdistelmätalletus on säästötilin ja osakeindeksin yhdistelmätili.

Suomen Rahatieto SRT Oy

Rahatieto on tuottanut erityisesti kotitalouksien ja pienten yritysten näkökulmasta rahakäytön sekä talouden hyötytietoa vuodesta 1994 alkaen.

Finanssivalvonta

Finanssivalvonnan sivuilta (www.finanssivalvonta.fi) löydät tiedot luottomarkkinoilla toimivista pankeista ja luottolaitoksista. Myös tiedot pääomamarkkinoilla toimivista rahastoista ja sijoituspalveluyrityksistä ja tiedot maksupalveluita tarjoavista toimijoista löytyvät Finanssivalvonnan sivuilta.

Suomen Pankki

Suomen Pankin sivuilta (www.bof.fi) löytyvät viralliset korkonoteeraukset ja valuuttakurssit sekä mm. kuukausittaiset laina- ja talletustilasto.

TESTAA TIETOSI

Tästä pääset kaikkien aiheiden kysymyssivuille, joilla voit itse kerrata, mitä olet oppinut luettuasi ensin aihesivut.

Testaa tietosi