Laina- ja talletuskoulu

Main Content

KORKOSIJOITUSKYSYMYKSET

Vastaa kysymyksiin aina kysymyksen numero ja kirjain yhteenkirjoitettuna - oikein o tai väärin v. Kirjoittamalla oikean vastauskoodin näet vastauksen kysymykseen. Esimerkiksi 6v.

1. Vähäriskisiä korkosijoituksia löytyy jvk-lainoista, kuten
obligaatioista, debentuurilainoista sekä lyhyen koron rahastoista.

vastaus2. Lyhyen koron rahasto sijoittaa varansa rahamarkkinoille; yleensä alle
vuoden pituisiin korkosijoituksiin. Lyhyen koron rahastojen sijoituskohteita
ovat valtion velkasitoumukset ja pankkien sijoitustodistukset.

vastaus3. Obligaatio on joukkovelkakirja, jossa raha on määräajan yleensä 1-5 kuukautta kiinni
korkosijoituksessa ja obligaatiolle maksetaan vuosittain osinkoa.

vastaus4. Obligaatiot ovat nykyisin yleensä arvo-osuusmuotoisia, joten merkitsijällä
pitää olla arvo-osuustili.

vastaus5. Piensijoittaja voi avata osakesäästötilin, jonka sisällä
hän voi ostaa ja myydä joukkovelkakirjoja.

vastaus